HR v ére dopamínu - meniace sa HR

Workshop inšpirovaný potrebami dnešného HR

Na vlastných príkladoch z vašej HR praxe spoznáte a naučíte sa realizovať inovácie a nové HR trendy prostredníctvom projektového manažmentu, s výraznou pomocou a podporou výskumov neurovedy a ich aplikáciou v HR praxi.

pre viac informácii nás kontaktujte

viac o workshope

praktický & ​dynamický workshop

Reziliencia a zvládanie stresu

pre viac informácii nás kontaktujte

prejsť na workshop

Zdravie mozgu – kognitívne zdravie & rizikové faktory a prevencia

naše kognitívne zdravie je v dnešnej náročnej dobe veľmi dôležité - kognitívne zdravie je len jedným z aspektov celkového zdravia mozgu

Energy management - pre moderných manažérov

workshop ako optimalizovať svoju energiu, well-being a dlhodobý výkon

na workshope zistíte, ako efektívne riadiť a vyvážiť svoju fyzickú, mentálnu, emocionálnu a celkovú duševnú energiu a ako zosúladiť svoju energiu s vašimi vnútornými hodnotami a cieľmi

pre viac informácii nás kontaktujte

prejsť na workshop
MAnažérsky a firemný rozvojový program

Moderný manažér a agilná firma

pre viac informácii nás kontaktujte

7 dynamických oblastí moderného rozvoja

V dnešnom rýchlo sa meniacom firemnom a biznis prostredí je nevyhnutné, aby manažéri mali správne a adekvátne zručnosti, nástroje a know-how na zvládanie rastúcich nárokov a požiadaviek.
Program je zložený z workshopov a zároveň poskytuje realizačnú podporu formou projektového manažmentu a konzultačných služieb.

prejsť na program

3 Piliere rozvoja

Pri dosahovaní firemnej excelentnosti je nevyhnutné úspešne integrovať tri oblasti – individuálny rozvoj, manažérske & tímové prostredie a prevádzkovosť firmy

výber rozvojových programov - TOP workshopy

kontaktujte nás

Individuálny , manažérsky a firemný rozvoj

Individuálny a osobnostný rozvoj

Z pohľadu jednotlivca - každý prináša do firmy jedinečné schopnosti, skúsenosti a znalosti.
S podporou výskumov modernej neurovedy aktívne rozvíjame naše unikátne danosti a stávame sa hodnotnejším prínosom pre celkové firemné fungovanie.

viac
Tímový a manažérsky rozvoj

Efektívna tímová práca, dynamické manažérske zručnosti, pozitíva firemná kultúra, otvorená komunikácia a vzájomná spolupráca maximalizuje využitie individuálnych talentov a vedie k lepšiemu riešeniu problémov, inováciám a celkovému výkonu tímu a firmy.

viac
Firemný rozvoj a "Operational Excellence"

Maximalizácia efektivity a agility, nižšia nákaldovosť a optimalizácia prevádzky sú nevyhnutné pre vyššiu efektívnosti a strategický rozvoj. Zefektívnením procesov, inováciami a prijatím moderných zmien môžu firmy zvýšovať produktivitu a podporiť rast.

viac

Unique Brain

Individuálny rozvoj & posilnenie rastu a excelentnosti. Osobný a profesionálny rozvoj, nové manažérske zručnosti a znalosti v súlade s najnovšími výskumami fungovania ľudského mozgu.

viac

Excellent Team

Behaviorálne modely a aplikácia neurovedy v rozvoji manažérskych zručností, tímovej spolupráce s modernými nástrojmi pomáhajú prispôsobiť sa novým nárokom.

viac

Future Company

"Streamlined Operations“, optimalizácia procesov, znižovanie nákladov, lean prístupy a „Operational Excellence“ projekty zvyšujú produktivitu a dosahovanie firemných cieľov.

viac

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

Prejsť na program

Líderstvo - change management a transformácia

Navigácia v dynamike moderného pracovného a biznis prostredia

Program manažérskeho rozvoja - posilnite svoje líderstvo, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne workshopy - Excellent Team

prejsť na program

"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

prejsť na program
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a pohody na modernom pracovisku

viac info

Prejdite do sveta ​PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

projektový manažment

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov.
viac o workshope

Projektový manažment - ADVANCED

Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich konkrétnu aplikáciu vo vašej praxi.
viac o workshope

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie.
viac o workshope

vyberte si úroveň a náročnosť workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

"Vision2Action" Model
koncept rozvoja a realizácie

ak sa chcete dozvedieť viac o našom modeli a forme realizácie rozvoja - pokračujte v časti Vision2Action Model

Individuálny stav a rozvoj

Firemné & tímové prostredie

Firemná prevádzka – „operations“

Komplexný rozvoj a rast

nová inšpirácia a podpora

Potrebujete nové impulzy, inšpirácie alebo podporu pre vaše projekty,
manažérsky rozvoj
alebo firemné procesy?

kontaktujte nás

"​science and evidence based approach"

na prácu a manažérsky výkon sa pozeráme cez optiku neurovedy vytvárame riešenia prepájajúce najnovšie výskumy neurovedy a firemné procesy, manažérske systémy, biznis model, systémy KPI a ďalšie "hard parametre" firmy

Free E-BOOK

15 najčastejších chýb na projekte
Sprievodca vám môže pomôcť zostať v obraze o najnovších trendoch a postupoch v riadení projektov, čím získavate cenné inšpirácie a impulzy k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu prístupu zvládania nárokov moderných projektov

viac info - pokračovať ďalej

stiahnuť e-book

Why We Do What We Do:

z čoho vychádza konanie ľudí vo firme?

najnovšie výskumy neurovedy prinášajú mnoho faktov objasňujúcich ľudské správanie a fungovanie nášho mozgu

manažérske a behaviorálne vysvetlenia nášho konania v pracovnom a firemnom prostredí

viac - unique brain

prečo Excellent Team

behaviorálny model manažérskeho konania + nový "skills set" + moderné know - how v kontexte výkonnosti firmy (procesy, manažérsky systém, KPI, systém riadenia a mnoho ďalšieho...)

viac - excellent team

Future Company

"Whole Company Approach"

súvislosti firmy v kontexte interných & externých faktorov

firemné vzdelávanie a manažérsky rozvoj vnímame komplexne - ako celo firemné aktivity, prechádzajúce naprieč danými oddeleniami alebo jednotlivými oblasťami firmy, vrátane aktívneho zapájania jednotlivých manažérov alebo zamestnancov firmy

žiadny proces, žiadne oddelenie, žiadne rozhodnutie v akejkoľvek časti firmy nie je izolované, ale má vplyv na celú firmu

viac - future company

Ako pracujeme

Základný prístup

best practices dlhodobo overené v manažérskej a firemnej praxi, podporené neurovedeckými výskumami

výskumy neurovedy v praxi

  • manažérska úroveň realizácie cieľov
  • psychológia dosahovania cieľov
  • mentálne nastavenie pri realizácii cieľov - growth mindset vs. fixed mindset
  • behaviorálna úroveň
  • neuroveda & vedecké výskumy a fakty
  • bio-chémia dosahovania cieľov
  • fyziológia realizácie cieľov
viac - náš prístup