Efektívny manažment

best practices manažmetu & behaviorálne modely & firemné systémy & procesná podpora & neurovedecké výskumy v manažérskej a pracovnej praxi a množstvo praktických manažérskych nástrojov vo forme rozvojových programov, projektov a workshopov

kontaktujte nás

Efektívny majster & líniový manažér

paradigmy a riadenie ľudí
základné princípy realizácie a komunikácie zmien
základné zručnosti manažéra / majstra
systém riadenia - efektívny systém riadenia 
priebežné sledovanie výroby / procesu
systém KPI, efektívna motivácia - techniky & realizácia emocionálna stabilita počas stresu
stres, meniace sa nároky, jasné priority, výkyvy vo výkonoch

Efektívna spolupráca

vyššia produktivita a efektívnosť
rozhodovanie sa v rámci firemných súvislostí  vnútorný postoj a jeho dopad na efektivitu
efektívna komunikácia
práca s dátami a KPI s cieľom zvyšovania produktivity a znižovania neefektívnosti
vzájomná / tímová spolupráca a aktívne vnímanie potrieb a nárokov interného a externého zákazníka

kontaktujte nás

Inovácie a zmeny

prečo nám mozog bráni zmeniť seba alebo čokoľvek v našom okolí
prečo je tak náročné niečo inovovať
nástroje a postupy ako realizovať zmeny a dosahovať inovácie v praxi
TOP prekážky zmeny a inovácii a spôsoby ako ich eliminovať
prečo ľudia ignorujú aj logické a jednoznačné argumenty pri realizácii zmien

Stres a manažér

kľúčové faktory stresu
praktické nástroje práce so stresom
chápanie stresových situácii, príčin stresu a následkov
rozdiel medzi strachom a stresom
prijímanie rozhodnutí v náročných a stresových situáciách
prečo nás stres limituje a kedy strach vypína logické myslenie a uvažovanie
3 úrovne stresu
stresové prostredie a rastúce pracovné nároky

kontaktujte nás

Emócie a pracovné prostredie

vplyv EQ na rozhodovanie a konanie
ako si vytvárame vnútorný model emocionálnej skutočnosti
exekutívny systém - príliš veľa vstupov a impulzov
empatia v praxi - vzťah s kolegami a so zákazníkom
emócie vplývajú na naše vnímanie reality a vytvárajú deštrukčnú komunikáciu
postupy práce so stresom a emóciami pri hodnotení dát
nebezpečný vzorec: HNEV = strach + cieľ, vinník, niekto - koho obviňujeme, dôvody a následky

kontaktujte nás