O nás

"Smartness & Emotional value"

hľadáme a vytvárame riešenia, ktoré sú racionálne (cognitive based) a efektívne, ale na rozdiel od minulosti sú aj zároveň emocionálne hodnotné - aby sme spojili to najlepšie z rozumu a to najlepšie z emócií

"​kognitívne a racionálne riešenia spojené s emocionálnou hodnotou"

Aktívna podpora

podporujeme aktívny individuálny, manažérsky a firemný rozvoj a prinášame nové inšpirácie & inovácie

Nový pohľad

vnímanie, chápanie a vysvetľovanie čo sa deje v našom osobnom & pracovnom živote cez bio-chemické aktivity v našom mozgu a tele

to následne smeruje k získaniu nového poznania, nového chápania a v praxi sa to prejavuje cez - "actionable items" = vykonateľné aktivity v praxi, ktoré generujú nové & požadované výsledky = "new habits formation + new microsteps"

Viac info

Efektívny progres

vzdelávanie a učenie sa nových veci je len prostriedok ako si zlepšiť život, ako zvýšiť kvalitu svojho života a zároveň aktívne zvyšovať biznis hodnotu firmy = náš pohľad na vzdelávanie - osobné & firemné

vzdelávanie nie je cieľ

vzdelávanie je jedna z kľúčových možností získavania nového a nevyhnutného know - how pre realizované zmeny