praktický & ​dynamický workshop

Reziliencia a zvládanie stresu

pre viac informácii nás kontaktujte

benefity workshopu

Čo je to reziliencia – odolnosť a prečo je dôležitá?

Reziliencia je schopnosť vyrovnať sa a zotaviť sa z neúspechov a náročných situácii.
Odolnosť nie je fixná schopnosť, ktorú niektorí ľudia majú a iní nie - odolnosť je zručnosť, ktorú sa môže naučiť, trénovať a zlepšovať každý.

ako zlepšiť rezilienciu
reziliencia

čo je reziliencia, pre koho je dôležitá, ako pomáha reziliencia manažérom zvládať pracovné nároky

ďalej
benefity

čo vám prináša vyššia reziliencia - lepšie zvládanie stresu, vyššiu spokojnosť a lepšie vzťahy

ďalej
čo sa naučíte?

3 kroky k vyššej reziliencii, vlastný akčný plán rozvoja, nové zručnosti, stratégie a know - how

ďalej
video

prevencia vyhorenia, workoholizmus, zdravie mozgu, rizikové faktory, preťaženie, výkonnosť

ďalej

Vedecké podklady a výskumy neurovedy v praxi

Workshop o reziliencii pomôže účastníkom dozvedieť sa o koncepte a výhodách reziliencie, získať kľúčové know - how, získať nové zručnosti, posúdiť svoju vlastnú úroveň odolnosti a trénovať si rôzne techniky a stratégie na zvýšenie ich reziliencie v rôznych situáciách.

kontaktujte nás

Reziliencia a stres v práci

Reziliencia a stres v práci - rizikové faktory a dopady na naše zdravie - intro video #1

Objavte silu reziliencie v manažérskej a pracovnej praxi

Čo je reziliencia?

Reziliencia je zručnosť, ktorá vám umožňuje prekonať výzvy, odraziť sa z negativity a vrátiť sa späť silnejší ako predtým. Nie je to daná a pevná vlastnosť, s ktorou sa narodíte alebo ste bez nej. Je to dynamický proces, ktorý sa môžete učiť, trénovať a zlepšovať kedykoľvek a v akejkoľvek situácii.

Pre koho je dôležitá reziliencia?

Reziliencia je dôležitá pre lídrov, manažérov a zamestnancov v pracovnom prostredí, pretože im môže pomôcť vyrovnať sa so stresom, náročnými situáciami, rôznymi prekážkami v kariére a osobnom živote, traumatickými okolnosťami a inými výzvami v živote.
Odolnosť tiež môže pomôcť zlepšiť podávané pracovné výkony, pohodu & well-being a produktivitu na pracovisku.

kontaktujte nás

Ako zlepšiť rezilienciu

Ako môžete rozvíjať odolnosť a využiť ju vo svoj prospech? Ako môžete využiť rezilienciu na dosiahnutie svojich cieľov, ašpirácii a túžob? Ako môžete rozvíjať zručnosti a stratégie, aby ste dokázali lepšie prekonávať vaše výzvy? Ako môžete premeniť svoje výzvy na príležitosti?

kontaktujte nás
reziliencia v praxi

Získajte praktické nástroje, efektívne stratégie a zručnosti pre vašu vyššiu rezilienciu

Získajte nové znalosti a spoznajte ako môžete zvýšiť svoju rezilienciu rôznymi technikami a stratégiami, ktoré možno zoskupiť do nasledovných oblastí: vízia, vyrovnanosť, uvažovanie, zdravie, vytrvalosť a húževnatosť a tiež spolupráca.

Ako predchádzať vyhoreniu Burnout workshop

kontaktujte nás
akčný plán realizácie

Ako zvládnuť rezilienciu?

Ak chcete zvládnuť rezilienciu a dosiahnuť svoje ciele v pracovnom prostredí a v živote - workshop vám pomôže zvládnuť tieto 3 kroky:

  • Zhodnoťte svoju aktuálnu úroveň reziliencie a identifikujte svoje silné stránky a oblasti, v ktorých je potrebné sa zlepšiť
  • Aplikujte nové zručnosti a stratégie na zvýšenie svojej reziliencie v dôležitých oblastiach svojho pracovného a osobného života
  • Vytvorte a implementujte osobný akčný plán reziliencie na základe vašich cieľov, nárokov a potrieb
kontaktujte nás

Čo získate a naučíte sa na workshope?

01

nové know - how, spoznáte princípy, koncept a výhody reziliencie & zhodnotíte si svoju vlastnú úroveň reziliencie a identifikujte svoje silné stránky a oblasti na zlepšenie

02

získate spätnú väzbu a podporu od facilitátora a ostatných účastníkov workshopu & rozvíjate aktívne kontakty s podobne zmýšľajúcimi kolegami, ktorí sa s vami podelia o svoje skúsenosti a pohľady

03

naučíte sa, ako sa vyrovnať a zotaviť sa z neúspechov vo svojej práci a živote a vyjsť z daných situácii silnejší ako predtým

04

získate nové zručnosti a stratégie na zvýšenie svojej odolnosti v rôznych oblastiach vášho pracovného a osobného života

05

vytvoríte si a implementujte svoj vlastný akčný plán osobnej odolnosti na základe vašich cieľov a potrieb

06

vďaka odolnosti zlepšíte svoju výkonnosť, produktivitu a pohodu & well-being

Benefity – čo prináša reziliencia?

Ľudia s vyššou rezlienciou budú s väčšou pravdepodobnosťou angažovanejší, motivovaní a spokojní so svojou prácou

viac inšpirácii - Individuálny program rozvoja

kontaktujte nás
vyššia stabilita

pri rezilientných a odolných manažéroch a zamestnancoch je menšia pravdepodobnosť vyhorenia, absencie a fluktuácie

lepšia adaptácia

rezilientní ľudia sa s väčšou pravdepodobnosťou lepšie vyrovnávajú so zmenami, neistotou a komplexitou prostredia a života

Lepšie firemné výsledky

rezilientní manažéri s väčšou pravdepodobnosťou inovujú, aktívne spolupracujú, preberajú zodpovednosť a sú iniciatívni v líderstve & zamestnanci s vyššou rezlienciou ľahšie dosiahujú svoje pracovné ciele a tak prispievajú k úspechu celej firmy

vyššia osobná spokojnosť a lepšie vzťahy

Osobné benefity workshopu

  • posilníte voju emocionálnu inteligenciu a empatiu
  • reziliencia podporuje vyššiu sebadôveru a sebaúctu
  • reziliencia podporuje vašu kreativitu a inovatívnosť

výskumy mozgu - Podcast Vision2Action

kontakt

s rastúcou a zlepšujúcou sa rezilienciou sa zvyšuje aj pocit radosti, naplnenia, šťastia a spokojnosti v práci

aktívna práca na rozvíjaní vašej reziliencie vám pomáha znížiť riziko psychických a fyzických zdravotných problémov

reziliencia zlepšuje schopnosti ako sa odraziť od náročných výziev a stať sa týmto procesom sebavedomejším a odolnejším ako kedykoľvek predtým

spoznajte model realizácie Vision2Action

Pracovné a profesionálne benefity workshopu

s vyššou rezilienciou môžete aktívne podporovať a zlepšovať svoje líderské schopnosti a schopnosti tímovej práce, dokážete sa lepšie adaptovať na nové zmeny

s rastúcou rezilienciou si zlepšíte svoje komunikačné a interpersonálne zručností, zvyšujete svoj prínos pre váš tím a komunitu

aktívne chránite svoje duševné a fyzické zdravie a predchádzate problémom a chorobám súvisiacim so stresom, znižujete riziko preťaženosti a vyhorenia

vďaka odolnosti rozšírite svoje možnosti učenia, rozvoja a rastu, ste otvorenejší voči inováciám a ľahšie akceptujete nové trendy a nové možnosti v pracovnom prostredí

reziliencia zvyšuje vaše možnosti pre líderstvo a schopnosť spolupráce s ostatnými, čo umožňuje budovať silné a podporné vzťahy vo svojich osobných a najmä profesionálnych kruhoch

reziliencia pomáha zlepšovať a obohatiť osobné a profesionálne vzťahy vďaka odolnosti môžete prinášať pozitívny vplyv do svojej práce a života

Účinky kávy na naše telo a mozog, riziká a negatívne dopady

kofeín je stimulant, ktorý ovplyvňuje centrálny nervový systém
blokuje pôsobenie adenozínu, neurotransmiteru, ktorý podporuje spánok, pocit únavy a potláča nabudenie
Nadmerný príjem kofeínu môže viesť k viacerým následkom...

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás