efektívny workshop - prevencia a riešenia v praxi

Vyhorenie Burnout

Zdravie mozgu - kognitívne zdravie - rizikové faktory a prevencia

Zdravie mozgu - kognitívne zdravie - rizikové faktory a prevencia
Bežnou a mylnou predstavou je, že zhoršujúce sa alebo zlé kognitívne zdravie nás ovplyvňuje až v neskoršom veku

Efektívne stratégie - predchádzanie a riešenia

WHO redefinuje burnout – syndróm vyhorenia ako „syndróm“ spojený s chronickým stresom v práci.

stres je reakciou na výzvy alebo požiadavky, zatiaľ čo syndróm vyhorenia je dôsledkom dlhotrvajúceho alebo neriešeného stresu

Syndróm vyhorenia môže postihnúť zamestnancov na všetkých úrovniach vrátane manažmentu a môže mať vážne dôsledky na ich zdravie, pohodu, výkonnosť a udržanie si zamestnania

kontaktujte nás
prejavy

varovné signály a prejavy vyhorenia, vyčerpanie, mentálna únava, klesajúca výkonnosť, produktivita

ďalej
riešenia

individuálne riešenia priamo v praxi, efektívne nástroje, nové prístupy a stratégie, podpora pri realizácii

ďalej
zdravie

stres, mentálne zdravie s podporou neurovedeckých výskumov v manažérskej a pracovnej praxi

ďalej
video

prevencia vyhorenia, workoholizmus, zdravie mozgu, rizikové faktory, preťaženie, výkonnosť

ďalej

Proaktívny prístup a riešenia

Ako manažér potrebujete porozumieť jemným varovným signálom vyhorenia u seba a tiež vo svojom tíme a podniknúť kroky na jeho zmiernenie, kým nebude príliš neskoro

Proaktívne kroky na prevenciu a zvládnutie syndrómu vyhorenia vo vašom tíme vám pomôžu predchádzať mnohým problémom a následkom vyhorenia

Môžete tak chrániť zdravie a spokojnosť svojho tímu, ako aj zlepšiť jeho výkonnosť a udržanie

kontaktujte nás
včasné vnímanie rizika vyhorenia

Varovné signály a prejavy

Niektoré príznaky vyhorenia zahŕňajú:

  • vyčerpanie a nedostatok energie
  • negatívne pocity z práce
  • nezáujem a mentálne odpojenie od úloh
  • znížená produktivita a kvalita práce
  • príliš veľa alebo nedostatočný spánok
  • podráždenosť a neustále pocity stresu
kontaktujte nás

Ďalšie symptómy vyhorenia zahŕňajú:

Podráždenosť

pocit hnevu, frustrácie alebo netrpezlivosti, a to častejšie ako zvyčajne

viac

Vyčerpanie

pocit únavy alebo vyčerpania, dokonca aj po dlhšom spánku, nedostatok energie, mentálna únava

viac

Emócie a správanie

úzkosť, depresívne nálady alebo sklony, nízke sebavedomie alebo iné poruchy nálady
symptómy na úrovni správania: zmeny v prijímaní jedla, príliš veľa alebo príliš málo spánku, zneužívanie návykových látok alebo rôzne iné nezdravé návyky

viac

Neefektívnosť

pocit neefektívnosti alebo dokonca nekompetentnosti v práci, tiež znížená produktivita alebo kvalita práce
neangažovanosť - pocit nezáujmu sa alebo odpojenia sa od práce alebo ťažkosti so sústredením alebo zapamätaním si vecí

viac

Fyzické symptómy

bolesti hlavy, chrbta, zažívacie ťažkosti alebo iné prejavy súvisiace so stresom

viac

Cynizmus

je možné mať negatívne alebo ľahostajné pocity ohľadom práce, kolegov alebo klientov

viac

Prinášame efektívne riešenia priamo do praxe

inšpirujte sa naším individuálnym rozovjovým programom a vytvorte si efektívne stratégie a riešenia ako predchádzať vyhoreniu vo vašej praxi

kontaktujte nás
program Individuálneho rozvoja

My Vision - My Action

Pre viac informácii nás kontaktujte

9 krokov ako zvládnuť novú realitu v práci a v živote

Ak chceme prosperovať alebo aspoň efektívne fungovať v dnešnej novej realite, musíme sa adaptovať, učiť a dynamicky rozvíjať. Musíme držať krok s najnovšími trendami a novým vývojom. Potrebujeme získať nové know-how, zručnosti a schopnosti. Musíme prijať zmenu a neistotu ako súčasť moderného života.

prejsť na program
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

zdravie

neuroveda
výskumy mozgu
vedecké fakty
nové štúdie

Neurovedný výskum je cenným zdrojom informácií a náhľadov na pochopenie a zvládanie syndrómu vyhorenia. Aplikovaním niektorých stratégií založených na neurovede môžete chrániť svoj mozog, svoje zdravie pred negatívnymi účinkami syndrómu vyhorenia a zlepšiť svoju pohodu a produktivitu.

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a well - being & pohody v modernom pracovnom prostredí

prejsť na program

video

inšpirácie
prevencia
riešenia
realizácia

Syndróm vyhorenia je vážny problém, ktorý môže postihnúť kohokoľvek na pracovisku.
Vyhorenie môže mať vážny vplyv na naše zdravie a spokojnosť, takže je dôležité rozpoznať príznaky a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc.

Účinky kávy na naše telo a mozog, riziká a negatívne dopady

kofeín je stimulant, ktorý ovplyvňuje centrálny nervový systém
blokuje pôsobenie adenozínu, neurotransmiteru, ktorý podporuje spánok, pocit únavy a potláča nabudenie
Nadmerný príjem kofeínu môže viesť k viacerým následkom...

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás