workshopy - Unique Brain

mozog riadi náš život...

mozog riadi naše správanie, konanie, emócie, je zodpovedný za naše myšlienky a rozhodovanie, pripravuje našu budúcnosť a vytvára vízie

kontaktujte nás

Tréning mozgu - aktívna podpora mozgu

praktické kroky a návody aktívneho rozvoja schopností vášho mozgu podľa neurovedy

 • ako efektívne a aktívne podporovať zdravie nášho mozgu
 • ako cielene stimulovať náš mozog a vybrané mozgové funkcie
 • ako predchádzať zhoršujúcemu sa stavu nášho mozgu a ako podporiť naše kognitívne schopnosti
 • najnovšie výskumy neurovedy, ktoré vysvetľujú naše emocionálne reakcie a správanie

Neuroleadership v praxi

líderské schopnosti a neuroveda

 • prečo robia aj rozumní lídri neracionálne až hlúpe rozhodnutia
 • prečo sa rozhodujeme na základe našich starých - historických mozgových máp
 • ako podporiť realizáciu zmeny podľa princípov fungovania ľudského mozgu
 • kľúčové princípy fungovania mozgu potrebné pre efektívneho lídra
 • prečo mozog potrebuje vzory a prečo rešpektujeme autority

Emocionálna inteligencia - EQ

ako emócie ovplyvňujú naše rozhodovanie

 • ako emócie riadia náš život a ovplyvňujú manažérsku prácu
 • ako efektívne a prakticky zvýšiť svoju emocionálnu inteligenciu - EQ
 • najnovšie výskumy neurovedy, ktoré vysvetľujú naše emocionálne reakcie a správanie
 • prečo emócie odlišujú úspešných ľudí od priemerných
 • ako dokážeme pochopiť prekážky v živote
kontaktujte nás

Ako sa efektívne sústrediť

 • "koncentrovaný mozog"
 • zvýšenie schopnosti koncentrácie na náročné úlohy a situácie
 • ako funguje mozog pri koncentrácii
 • ako udržať pozornosť v kľúčových momentoch
 • čo musí byť splnené, aby sme sa dokázali cielene sústrediť na danú vec
 • najnovšie výskumy - vplyv na efektívnosť mozgu a dosahované výsledky

Pracovná pamäť

krátkodobá pamäť
ako dlho dokáže mozog udržať koncentráciu vitalita, energia, správna strava
mozog a oddych

pre informácie o ďalších témach, workshopoch a rozvojových projektoch Unique Brain nás kontaktujte