Čo robíme - naše služby

​Prečo neuroveda & manažment a firemné fungovanie?

Organizational Excellence

komplexný systém rozvoja prepája oblasti individuálneho - manažérskeho rozvoja, tímového prostredia a vzájomnej spolupráce, v kontexte firemných procesov, efektívnosti a dosahovanej produktivity

kontaktujte nás

3 Piliere rozvoja

Pri dosahovaní firemnej excelentnosti je nevyhnutné úspešne integrovať tri oblasti – individuálny rozvoj, manažérske & tímové prostredie a prevádzkovosť firmy

výber rozvojových programov - TOP workshopy

kontaktujte nás

Unique Brain

Individuálny rozvoj & posilnenie rastu a excelentnosti. Osobný a profesionálny rozvoj, nové manažérske zručnosti a znalosti v súlade s najnovšími výskumami fungovania ľudského mozgu.

viac

Excellent Team

Behaviorálne modely a aplikácia neurovedy v rozvoji manažérskych zručností, tímovej spolupráce s modernými nástrojmi pomáhajú prispôsobiť sa novým nárokom.

viac

Future Company

"Streamlined Operations“, optimalizácia procesov, znižovanie nákladov, lean prístupy a „Operational Excellence“ projekty zvyšujú produktivitu a dosahovanie firemných cieľov.

viac
KOmplexná realizácia

Rozvoj schopností jednotlivcov a manažérov, kultivácia tvorivého a tímového prostredia, spolu s rozvojom firemnej efektívnosti a prevádzkovej excelentnosti prináša dlhodobý a udržateľný rast firmy.

V dynamickom a stále sa vyvíjajúcom biznis prostredí firmy chápu, že dosiahnutie úspešnosti a rastu si vyžaduje komplexný a holistický prístup, ktorý zohľadňuje rôzne vzájomne prepojené faktory. Náš model realizácie

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Čo robíme

prinášame priamu podporu v manažérskej a firemnej praxi

podporujeme implementáciu projektového manažmentu a realizáciu projektov
realizujeme manažérske workshopy & manažérske vzdelávanie

v každo-dennej praxi aplikujeme najnovšie výskumy neurovedy a best practices manažérskej praxe, moderných manažérskych systémov a nástrojov

WORKSHOPY

aktívny rozvoj manažérskych zručností & schopností, osobnostný rozvoj a neuroveda v praxi

PROJEKTY

implementácia, rozvoj a podpora projektového manažmentu, realizácia projektov a podpora tímov

CONSULTING

Operational Excellence projekty, priama realizácia a podpora firemných projektov

Ľudský mozog a manažment

poznanie ľudského mozgu je dôležité pre individuálne pracovné výkony ako aj pre úspešné manažérske výsledky

spájame osobnosť človeka s jeho pracovným a manažérskym prostredím, v realite firemného fungovania - firemné procesy a systémy

"​science and evidence based approach"

na prácu a manažérsky výkon sa pozeráme cez optiku neurovedy vytvárame riešenia prepájajúce najnovšie výskumy neurovedy a firemné procesy, manažérske systémy, biznis model, systémy KPI a ďalšie "hard parametre" firmy

CORPORATE OPERATIONAL MANAGEMENT

Operational Excellence System

"HUMAN" OBLASŤ

výkon jednotlivca spokojnosť človeka (Unique Brain), výkon tímu (Excellent team), pracovný výkon, produktivita

MANAŽÉRSKY SYSTÉM

forma a systém riadenia, manažérske nástroje, komunikácia, KPI, reporting & komunikácia

FIREMNÉ PROCESY

efektivita, ziskovosť, OEE, waste level, nákladovosť, rentabilita

TECHNICKÁ OBLASŤ

ako využívame technologické možnosti firmy, dostupná infraštruktúra, software / hardware

FIREMNÉ KNOW - HOW

business model firmy, konkurencie-schopnosť, interné know - how, patenty, unikátnosť firmy, inovácie, R&D

Dokážeme organizovať svoje myšlienky, pocity, emócie a konanie?

a to ​tak, aby sme:

  • dosiahli to, čo chceme
  • rozumeli svetu, v ktorom žijeme
  • dokázali ovplyvňovať realitu, v ktorej sa nachádzame
  • dokázali porozumieť tomu, čo sa deje v nás
  • dokázali spolupracovať s ľuďmi okolo nás a dosahovali tak spoločné ciele, realizovali svoje vlastné sny, túžby a ciele
  • neboli len otrokom externých udalostí - aby nás neunášal prúd okolitého prostredia tak, že ani presne nevieme kam smerujeme?

Aplikácia v praxi - čo robíme

človek je schopný vytvárať individuálne riešenia  - Unique Brain, cez komplexné tímové úlohy - Excellent team, až po zložité firemné systémy - Future Company

Unique Brain

osobnostný rozvoj
rozvoj mozgu - social brain approach
motivácia a spokojnosť
efektívne ​zvládanie zmien
individuálny výkon a výsledky

Viac info

Excellent Team

tímový výkon a dosahované výsledky
funkčný a efektívny tím
efektívne tímové procesy
produktivita firemných procesov  a systémov

Viac info

Future Company

inovácie a rozvoj - zvládanie zmien
nákladová efektívnosť
produktivita a efektivita
procesy, riadenie, systém KPI

Viac info