Inovácie a zmeny

inovácie - zmeny - efektivita - manažérsky systém - realizácia - procesy - progres

Inovácie a zmeny, dosahovanie výsledkov

ako funguje ľudský mozog a prečo nám bráni zmeniť seba alebo čokoľvek v našom okolí
prečo je tak náročné niečo inovovať
praktické nástroje a konkrétne postupy ako realizovať zmeny
motivácia meniť veci a realizovať inovácie

Zmeny a efektivita

prečo je tak náročné niečo inovovať
ako dosiahnuť vzájomnú spoluprácu a podporu
zmeny a inovácie s reálnym dopadom v praxi
TOP prekážky zmeny a inovácii a spôsoby ako ich eliminovať
prečo ľudia ignorujú aj logické a jednoznačné argumenty pri realizácii zmien

Manažérsky systém

  • systém riadenia a realizácie
  • existujúce firemné procesy, systémy
  • dostupné manažérske nástroje
  • formy a spôsoby komunikácie
  • dáta v súvislostiach a ich interpretácia
  • ako zvládať „information overload“
  • rýchlosť a presnosť rozhodovania