Stres a manažérsky & pracovný výkon

Pracovný nápor a preťaženosť

 • práca v súvislostiach, schopnosť pracovať samostatne a zároveň podporiť tím
 • ako zvládať pracovný nápor, schopnosť stanoviť si priority, vedieť sa správne rozhodovať medzi rôznymi možnosťami, ​zmenami vo výrobe / administratíve
 • kedy a prečo klesá môj pracovný výkon, rastie chybovosť
 • ako stíhať stále rastúce tempo práce a zvládať zvyšujúce sa nároky
 • aktívne dosahovanie cieľov a KPI pod tlakom trhu a konkurencie

Môj kolega nie je môj nepriateľ - prečo ľudia potrebujú lídra?

 • potreba lídra pre rozvoj skupiny a vzťahov - existencia neformálneho lídra
 • ako na nás vplýva sociálna konformita - pozitíva a riziká v pracovnom prostredí
 • nástrahy a riziká „Self rewarding behavior“
 • prechod medzi fungovaním pracovnej skupiny k tímovej práci, kde zlyháva 90% manažérov
 • prečo je náročné meniť staré návyky členov tímu
 • prirodzený rešpekt a vplyv - ako vzniká mýtus „rodený líder“
 • ako byť sám sebou a dokázať presadiť svoj názor bez bojovania s kolegami alebo zbytočných ústupkov na úkor seba
 • vízia a zadanie - schopnosť efektívne spolupracovať
 • schopnosť vidieť situáciu očami kolegu a priblížiť sa jeho chápaniu
 • mozog v práci - vzťahy na pracovisku a efektivita výkonu
 • kooperácia v tíme vs. súťaž - prečo vzájomná spolupráca nevzniká automaticky

Riadenie stresu a konfliktov

„Čo so stresom?"

zníženie negatívneho stresu v práci manažéra vo firme
pochopenia reálnych príčin stresu & mýy a fakty o strese
chápanie stresových situácii, príčin stresu a následkov stresu
zníženie negatívneho stresu pomocou praktických nástrojov a postupov
rozdiel medzi strachom a stresom
zlepšenie schopností prijímania rozhodnutí v náročných a stresových situáciách
znižovanie stresu iných a možnosti zníženia stresu mimo našej kontroly

Ako predchádzať vyhoreniu

kde a ako získať energiu
sebauspokojenie a spokojnosť v práci
ako nájsť vnútornú motiváciu, môj osobnostný rozvoj a práca
neformálna komunikácia v tíme
ako byť žiadaný manažér a obľúbený líder &  aktívne zvýšenie angažovanosti
ako sa učíme a rozvíjame podľa najnovších výskumov neurovedy

kontaktujte nás

Ovládnite stres & tlak na výkon

zostať kľudný a efektívne reagovať aj vo vysoko stresových situáciách
následky stresu na naše rozhodnutia, správanie a konanie
práca pod stresom - stres, skrytý zabijak / kortizol & stresové hormóny a ich dlhodobý vplyv na imunitu a naše zdravie
toxické následky stresu na pamäť a mozog
kedy a ako stres vypína logiku a obmedzuje kognitívne funkcie mozgu

kontaktujte nás