Prístup a realizácia

nové pohľady na firemné výsledky a výkonnosť, manažérsku prácu, našu osobnosť, náš život a spokojnosť v živote

Manažérska prax a neuroveda

inšpiratívna a efektívna kombinácia výskumov neurovedy, nových vedeckých zistení a informácii, ktoré prinášajú nové súvislosti a odhaľujú moderný kontext firemného, pracovného, manažérskeho a neoddeliteľne aj súkromného života a fungovania

Unique Brain

Individuálny rozvoj & posilnenie rastu a excelentnosti. Osobný a profesionálny rozvoj, nové manažérske zručnosti a znalosti v súlade s najnovšími výskumami fungovania ľudského mozgu.

viac

Excellent Team

Behaviorálne modely a aplikácia neurovedy v rozvoji manažérskych zručností, tímovej spolupráce s modernými nástrojmi pomáhajú prispôsobiť sa novým nárokom.

viac

Future Company

"Streamlined Operations“, optimalizácia procesov, znižovanie nákladov, lean prístupy a „Operational Excellence“ projekty zvyšujú produktivitu a dosahovanie firemných cieľov.

viac

Moderný manažment

TOP trendy v manažmente a moderné prístupy aplikované v praxi, s podporou overených manažérskych a firemných best practices

náš prístup

"WALL - to - WALL" realizácia

nové pochopenia a zistenia ako fungujeme vo firemnom prostredí, v manažmente, pracovnom procese a pri riešení denno-denných výziev, problémov a úloh - overené pracovné a manažérske best practices, efektívne postupy a procesy realizácie
čo robíme

Efektívna realizácia

komplexné spektrum realizačných služieb - od firemných Operational Excellence projektov - cez manažérske a vzdelávacie workshopy - až po projektový manažment a coaching

formy realizácie
Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov