Unique Brain - neuroveda v praxi

Výskumy neurovedy a manažérsky rozvoj

Aplikujete najnovšie výskumy mozgu pri učení a získavaní nových zručností, schopností a znalostí. Rozšírite a zlepšíte si svoje emocionálne schopnosti, zvládanie stresu, dosahovanie vyššieho výkonu a manažérskych výsledkov.

ďalšie inšpirácie nájdete - TOP workshopy

kontaktujte nás
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

Prejsť na program

Líderstvo v čase zmeny a transformácie

Navigácia v dynamike moderného pracovného a biznis prostredia

Program manažérskeho rozvoja - posilnite svoje líderstvo, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne workshopy - Excellent Team

prejsť na program

"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

prejsť na program

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a pohody na modernom pracovisku

viac info

Prejdite do sveta ​PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

projektový manažment

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov.
viac o workshope

Projektový manažment - ADVANCED

Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich konkrétnu aplikáciu vo vašej praxi.
viac o workshope

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie.
viac o workshope

vyberte si úroveň a náročnosť workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

Unique Brain

HUMAN - PERSONAL SYSTEM

máme k dispozícii unikátny ​super systém a skvelý nástroj ​- náš ľudský mozog

"Why We Do What We Do?"

z čoho vychádza konanie ľudí vo firme?

pohľad na našu prácu a manažérsky výkon cez optiku neurovedy

manažérske a behaviorálne vysvetlenia nášho konania v pracovnom a firemnom prostredí

best practices & ​manažérske nástroje a postupy podložené neurovedeckými faktami a výskumami

Cieľom je spokojný človek

v centre pozornosti je osobný stav každého jednotlivca vo firme

ako môžeme podporiť a dosiahnuť vlastnú spokojnosť​?

aktívny osobnostný rozvoj

aktívny rozvoj svojho mozgu - social brain approach

zlepšovanie našej vitality & energie

čo to znamená pre firmu

pri rastúcej spokojnosti  zamestnancov získava firma dôležité benefity
wellbeing zamestnanca

employee ex​perience
úroveň spokojnosti ľudí vo firme
vitali​​ty management
dlhodobo udržateľné výkony a ciele

mentálna a fyzická úroveň

motivácia a spokojnosť
aktívny sebarozvoj
emocionálna stabilita
odolnosť voči stresu - nižšie riziko vyhorenia

soft benefits & employer branding

soft skills - manažérska hodnota
vyššia stabilita a nižšia fluktuácia
lepšia spolupráca a komunikácia
vysoko hodnotná značka firmy

výkon jednotlivca

jednotlivec ako pevný základ tímu
individuálny výkon a výsledky
pohľad na jednotlivca - čo dosahuje každý sám - svojími schopnosťami

firemné ciele

úroveň dosahovania firemných cieľov
hard - bottom line firemné benefity
produktivita, procesná efektívnosť, nákladová efektívnosť

agilita & adaptabilita firmy

adaptívnosť na VUCA world podmienky
vyššia konkurencieschopnosť
inovatívnosť a progresivita
efektívne ​zvládanie zmien

môže firma rozvíjať individuálnu spokojnosť svojich ľudí?

ako to dostať do praxe?

  • workshopy
  • tréningové programy
  • rozvojové projekty
  • vzdelávacie programy
  • aktívny coaching
  • manažérske a rozvojové programy 
  • management and business education