Hlavné príčiny zlyhania projektov

Kedy projekty vyžadujú zvýšenú pozornosť?
Nasledovné príčiny patria medzi tie najvýraznejšie, ktoré spôsobujú najčastejšie zlyhania projektov.

Existuje množstvo dôvodov zlyhaní projektov a je dôležité si uvedomiť, že každý projekt je unikátny a čelí vlastným a špecifickým súborom výziev.

kontaktujte nás

TOP príčiny zlyhania projektov

01

Slabé plánovanie:
Plánovanie projektu je nevyhnutné pre úspech projektu. Zlé plánovanie môže mať za následok nedostatočný rozpočet, nejasný rozsah, chýbajúci harmonogram projektu alebo nedostatočnú komunikáciu medzi členmi tímu. Projektoví manažéri by sa mali pred začatím projektu uistiť, že majú jasnú predstavu o rozsahu projektu, cieľoch, výstupoch, časových plánoch, rozpočte a zdrojoch.

02

Nejasné ciele:
Ciele projektu by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Ak sú ciele nejasné, môže to viesť k zmätku medzi členmi tímu a tí nemusia dostatočne vedieť, na čom pracujú. Jasné ciele poskytujú tímu zmysel pre smer a účel projektu a zároveň môžu pomôcť projektovým manažérom merať pokrok a určiť, či je projekt na správnej ceste.

03

Neadekvátne zdroje:
Projekty potrebujú adekvátne zdroje, aby mohli byť úspešne dodané a ukončené. Zdroje potrebné na projekt môžu zahŕňať personál, vybavenie a finančné prostriedky. Nedostatočné zdroje môžu viesť k oneskoreniam, neúplným výsledkom alebo dokonca k zlyhaniu projektu.

04

Slabá komunikácia:
Komunikácia je rozhodujúca pre úspech projektu. Projektoví manažéri by si mali vytvoriť jasný komunikačný plán, ktorý načrtne, ako budú členovia tímu komunikovať, ako často a aké informácie budú zdieľané. Zlá komunikácia môže viesť k nedorozumeniam, konfliktom a oneskoreniam.

Dokonca aj tí najskúsenejší projektoví manažéri môžu robiť chyby a tieto chyby môžu byť nákladné z hľadiska rozpočtu, času a kvality. Náš sprievodca vám môže pomôcť vyhnúť sa bežným nástrahám a zabezpečiť úspešné výsledky vašich projektov - viac informácii

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov.

Button

Projektový manažment - ADVANCED

Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich konkrétnu aplikáciu vo vašej praxi.

O workshope

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie.

O workshope

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov