Kde sa stratil môj zmysel života?

Ako je možné, že namiesto šťastia máme trápenie, bolesť, sklamanie. Nakoniec sa cítime „oklamaní a podvedení“. Malo to byť predsa úplne inak. Niečo nefunguje tak, ako malo – a u nás nastane zázračný stav – spochybníme svoj život, začneme si uvedomovať chybu významu a zmyslu nášho života... ale čo s tým?

Puberta skončila – super, som slobodný

Kedy sme naozaj dospelí?

Pokiaľ sa nám podarilo prejsť svojim pubertálnym vývojom správne, tak naša ďalšia cesta životom je podstatne jednoduchšia.

V opačnom prípade nám aj v dospelosti ostávajú prvky správania, rozhodovania, chápania a vnímania sveta, ktoré patria do vývojovej úrovne dieťaťa alebo adolescenta.

Prekonaním puberty a procesom matematického dospievania – dovŕšením 18. roku života sa podľa pravidiel spoločnosti stávame oficiálne dospelými. Máme možnosť oslobodiť sa od vplyvu a „nadvlády“ rodičov a zrazu máme pocit, že sme skutočne nezávislí a úplne slobodní. Aká je však realita?

Ak sme svoju emocionálnu zrelosť nechali na stupni 4. konkrétne vedomie, tak sme stále na úrovni „poslušného dieťaťa“ a pasívneho prijímateľa pravidiel.

Naša chýbajúca samostatnosť a stále prílišná nutnosť a potreba poslúchať a nasledovať pravidlá sa stáva živnou pôdou pre iného rodiča – nového dospelého na scéne – a tým dospelým je „spoločnosť“.

"Spoločnosť - nový rodič?"

Prichádza iný rodič – nastupuje „spoločnosť“ a my začneme znova poslúchať.

V praxi to znamená, že – potrebuješ školu, vzdelanie, titul, auto, byt, prácu vo firme, pozíciu – kariéru, rodinu... požiadaviek na to, čo to znamená byť „akceptovateľným“ spoločnosťou je viac než dosť...

Zvládneme to riziko?

Naša inherentná, geneticky podmienená snaha poznávať svoje okolie a svet začína dostávať vážne trhliny. Získanie nového poznania vyžaduje experimentovanie. Zároveň sme si ale vedomí aj toho, že experimentovanie so sebou prináša riziko.

Kríza alebo impulz?

Ak máme v živote „šťastie“ tak sa nám niečo „tragického alebo nepríjemného“ stane – príde kríza a my začneme spochybňovať naše fungovanie – začneme spochybňovať pravidlá – „we question the rules“.

Dôležité je ako na danú udalosť zareagujeme.

Aký to má zmysel?

Keď nás to niekedy postretne – zdravotný problém, strata zamestnania, krach vzťahu, strata blízkej osoby – a teda príde KRÍZA, my začneme spochybňovať pravidlá.

"Reálna bolesť"

Zrazu si uvedomujeme, že cítime „reálnu bolesť“. A bolesť je veľmi silným a hodnotným signálom v našom živote. Bolesť je nositeľom veľmi dôležitých informácii. A je jedno či to je mentálna, emocionálna alebo fyzická bolesť.

Existenčná otázka

Namiesto toho, aby sme boli nútení čeliť existenčnej otázke – „čo so svojím životom?“ tak máme po ruke už overené možnosti utlmovania bolesti – cigarety, nejaký ten drink, vínko, dobrá večera, nákupy módnych vecí... A veríme, že tieto veci nám pomôžu odstaviť túto nepríjemnú a otravnú otázku.

Na chvíľu sme zvíťazili... ale len na chvíľu, lebo len čo príjemné efekty „získané zvonku“ odznejú, tak tá otravná otázka je naspäť.

Potrebujeme zmenu

Možnosťou ako sa pohnúť ďalej a vyriešiť existenčnú otázku spokojnosti s naším životom je uvedomiť si, že náš model chápania sveta potrebuje zmenu.

Potrebujeme sa posunúť v chápaní sveta z pozície subjektívnej obete. Tak ako sa obeťou cíti dieťa, keď mu rodičia alebo svet nedopraje to, čo by chcelo, tak sme aj my zostali zamknutí na úrovni chápania sveta 9 ročného dieťaťa.

Bolesť doručila svoju „správu“

„Bolesť“ ktorú cítime má pre nás dôležitý odkaz. Potrebujeme si uvedomiť, že riešením našej frustrácie alebo nespokojnosti zo života je náš postupný prechod od pozície pasívneho prijímateľa – subjektívnej obete, smerom k pozícii tvorcu života plne zodpovedného za svoj stav.

Emocionálna úroveň

Práca s našou emocionálnou úrovňou je dôležitá aj preto, lebo emócie sú výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje naše:

  • zdravie
  • výkonnosť, úspech
  • well being zmysel naplnenia a spokojnosti zo životom
  • emócie určujú našu schopnosť robiť efektívne a správne rozhodnutia
  • emócie vplývajú na našu motiváciu...
Prvá časť článku - Kľúčové fázy vývoja dieťaťa a ich výrazný vplyv na našu spokojnosť v živote (1/2)