Stačí nám aj menej?

Príkladom je aj atraktívnosť sociálnych sietí, skúste niektorým ľuďom na pár dní „vypnúť“ FB a uvidíte ako budú reagovať. A všetko začína veľmi jemne a nenápadne – v detstve, keď sa tieto systémy v mozgu a v našom tele vyvíjajú a postupne dozrievajú. Skúste zobrať deťom mobil alebo tablet. A je úplne jedno...

„Potešenie“ a „bolesť“ v rovnováhe?

Telo a mozog má celkom efektívne mechanizmy ako s nami komunikovať. „Bolesť“ je jednoznačná – keď cítime bolesť, nepohodu, utrpenie, nepríjemné pocity – dostávame informáciu, aby sme dané konanie zastavili a pokiaľ je to možné, tak by sme ho už neopakovali.
Naopak informácia cez „potešenie“ – príjemné pocity, príjemné vnímanie nám hovorí, že toto by sme mali opakovať a pokiaľ je to možné, tak opakovať to čo najviac.

Po zjedení sladkého jedla, čokolády a pod. sa objaví pocit radosti a potešenia. Tento pocit potešenia je ale vzápätí vykompenzovaný pocitom „bolesti“ čiže eufória z čokolády sa vyrovnáva cez zažitie nepríjemného pocitu. P aradoxne nás tento nepríjemný pocit nevaruje pred nebezpečenstvom alebo škodlivosťou čokolády, ale núti nás chcieť čokolády ešte viac. Aký to dáva vôbec zmysel?

Paradox „bolesti“

Nárast dopamínu vďaka čokoláde, nám dá potešenie, ale jeho následný pokles vytvorí pocit „bolesti“. Dopamín sa v tomto prípade vylučuje cez synaptické vezikuly.

Stane sa to, že sa tieto vezikuly vyprázdnia. Fyziologicky tvoria aktuálnu zásobu dopamínu pripravenú na uvoľnenie.
Je to objem dopamínu, ktorý bol syntetizovaný a mozog nedokáže uvoľniť viac dopamínu ako to množstvo, ktoré má pripravené v zásobe – to čo pred tým syntetizoval.

Závislosť? Mňa sa to netýka...

Pokiaľ sa nepohybujeme v zónach závislostí, tak z bežných aktivít v živote nezažívame štandardne príliš vysoké nárasty dopamínu, ktoré by boli nasledované výraznými poklesmi jeho hladiny.
Aj keď komplikovanosť dnešného života nám ukazuje, že výnimočnosť závislostí nie je až taká ojedinelá.

Len na chvíľu...

Príkladom je aj atraktívnosť sociálnych sietí, skúste niektorým ľuďom na pár dní „vypnúť“ FB a uvidíte ako budú reagovať.
Všetko začína veľmi jemne a nenápadne – v detstve, keď sa tieto systémy v mozgu a v našom tele vyvíjajú a postupne dozrievajú. Skúste zobrať deťom mobil alebo tablet. A je úplne jedno, či majú 2 roky alebo 15.

Poslušnosť?

Dokonca ako dospelí sme takí vynaliezaví, že zákaz tabletu alebo mobilu používame ako výchovnú metódu – metódu trestu.
Doteraz sme ani netušili, že sa zahrávame so systémami mozgu, ktoré budú neskôr kľúčové pre plnohodnotné a samostatné prežitie života dospelého človeka.

Radosť zo života nie je automatická

Pre nás je dôležité porozumieť procesu ako funguje dopamín, pochopiť jeho prepojenie s aktivitami, ktoré robíme a cez ktoré chceme dopamín vyplavovať. Na základe toho máme potom šancu efektívnejšie riadiť to, čo robíme – krátkodobo a tiež dlhodobo, aby sme boli schopní zažívať potešenie.

Impulzy života

Pre zjednodušenie sa dá dopracovať k záveru, že tak ako substančné evokovanie dopamínu, tak isto aj správanie, ktoré podporuje vyplavovanie dopamínu, by malo byť v súlade s prirodzenými aktivitami a impulzami života.

Akékoľvek extrémy, ale aj postupné odkláňanie sa od prirodzených aktivít života, môže smerovať k závislostiam so všetkými negatívami a rizikami s tým súvisiacimi.