Prečo mi chýba motivácia & drive?

Poznáme to všetci – veci, na ktoré sa extrémne tešíme, sme z nich totálne unesení a nadšení, takže ich opakujeme čo najviac. Či už to je obľúbený bar, drink, jedlo, kamoši, alebo šport – beh, cvičenie, preteky alebo iná aktivita. Všetko, čo má tieto atribúty, sa časom začne „meniť“ a postupne sa tieto aktivity...

Prečo a načo nám evolúcia dala dopamín?

Načo je to všetko dobré?

Tak isto ako iné živočíšne druhy, je aj naším evolučným cieľom a spôsobom dlhodobého prežitia – naše rozmnožovanie. Základom je naša reprodukcia a sex a tým prirodzene zabezpečenie potomstva a ďalších generácii.

Okrem toho človek ako druh potrebuje zabezpečiť svoje vlastné prežitie. A k tomu potrebujeme prostredie a dostatok zdrojov na prežitie.

Zabezpečenie prežitia a dopamín

  • hľadanie a získavanie – naša potreba získavania nových zdrojov (napr. životný priestor, potrava, voda, kľúčové živiny, sociálne vzťahy, priestor na bývanie, životný partner...)
  • hľadáme a získavame veci, ktoré nám zabezpečia našu „vlastnú udržateľnosť“ a tiež nám z krátkodobého pohľadu poskytujú potešenie, z dlhodobého pohľadu nám dávajú šancu expandovať – rozširovať svoj druh do okolitého prostredia
  • evolučný pohľad máme vpísaný v našich génoch, ale pohľad na dnešné správanie nám ukazuje, že dopamín nám dáva motiváciu, drive a tiež túžbu dosahovať veci
Základným východiskom je pochopiť, že dopamín je základom nášho správania hľadať a získavať veci v živote.

Evolučný pohľad

Keď sa evolučne vrátime do dávnej, či nedávnej histórie a predstavíme si človeka v situácii, kedy mu začína chýbať jedlo, míňajú sa zásoby vody a k tomu sa potrebuje postarať o ženu a deti. Keď sa míňajú zdroje, je nutné ich doplniť alebo hľadať a získať nové.

Riziko?

Potrebujeme vyraziť a vstúpiť do neznámeho prostredia, ktoré je navyše rizikové a ohrozuje naše prežitie.
Okrem bežných hrozieb – ako napr. divých zvierat, či rôznych predátorov, výkyvov počasia, nám hrozí, že sa zraníme, zlomíme si nohu, ruku, poškriabeme sa a chytíme nejakú infekciu alebo nebezpečné baktérie...

Aby toho nebolo málo, tak okrem toho dočasne nechávame našu rodinu bez ochrany, kde im môže hroziť rôzne nebezpečenstvo – nepriaznivé počasie, chlad, podchladenie / prehriatie, búrky, povodne, sneh...

V takejto náročnej situácii potrebujeme štartér ako do tohto celého vyraziť. A práve to zabezpečuje dopamín. Rovnaké dopamínové okruhy zabezpečujú prežitie u zvierat rôznych úrovní už po tisíce rokov evolučného procesu.

Čo sa deje, keď sme úspešní...

Keď vyrazíme a hľadáme zdroje, tak počas hľadania potrebujeme zabezpečiť motiváciu ísť ďalej a tak vyplavujeme dopamín – čo je hormón očakávania.
Dôležité je aj to, čo sa stane, keď je naše hľadanie úspešné – najmä vtedy potrebujeme dopamín, čiže dobrý pocit keď nájdeme nové zdroje – zdroj vody, ulovíme zviera, akákoľvek iná forma potravy – plody, semená a pod.

Čo to znamená dnes?

pár mesiacov, možno rok tvrdo a usilovne pracujeme na dosiahnutí cieľa – urobiť spartan race, zvládnuť triatlon, zvýšenie platu alebo nejaké kariérne povýšenie

Emócie?

V praxi to znamená, že čím vyššie bolo nadšenie a vzrušenie z dosiahnutého cieľa, tým nižšie nám následne klesne úroveň dopamínu po takejto udalosti. V dnešnom svete to poznáme ako po-nákupnú depresiu alebo po-nákupnú ľútosť.