Kde je moja motivácia?

Výskumy definujú to, že či sme mali vysoký alebo nízky dopamín – tak to vplýva na našu mieru vnímania úrovne nášho života, úroveň našej motivácie a náš „drive“. A toto všetko závisí od toho, koľko dopamínu aktuálne máme v relatívnom porovnaní k naším nedávno minulým zážitkom. Dnes už vieme, že dopamínové...

Limitované - iba krátkodobé nadšenie

Kde získať dopamín? Ako si ho udržať čo najdlhšie? Veď kto by nechcel mať ten skvelý pocit nadšenia, nabudenia a pozitívneho pohľadu na svet čo najdlhšie?

Poznanie a pochopenie mechanizmu fungovania dopamínu a jeho vplyvu na náš mozog a telo nám otvára nové možnosti ako lepšie vnímať svoje konanie, nálady, pocity alebo emócie. Lepšie pochopenie chémie nášho tela a mozgu nám môže pomôcť lepšie spoznať seba, svoj život a naše okolie...

Výrazná podpora tvorby dopamínu cez rôzne supplementy nám môže krátkodobo pomôcť generovať dopamínové nárasty a tým dosiahnuť to naše vytúžené nadšenie, motiváciu a excitement, ale tento stav bude trvať len veľmi krátko.

Následne do toho vstupuje rozdiel hladín – základná úroveň dopamínu voči úrovni dosiahnutých nárastov a keď sa tento rozdiel znižuje, tak sa znižuje aj pocit nášho pocitu potešenia. Vplyvom tohto rozdielu sa dokonca znižuje aj hodnota zážitku, ktorý bol kedysi zárukou „hypu“, ten sa tak zrazu stáva všedným a rýchle „vybledne“ – už nám neposkytuje to, čo kedysi...

Problém vzniká následkom zvýšenia základnej hladiny dopamínu, čo znižuje relatívny rozdiel voči dopamínovým nárastom, ktoré som doteraz poznal a dosahoval z predchádzajúcich aktivít.

Prokrastinácia alebo lenivosť?

Dopamín je spoločný faktor, ktorý sa podpisuje pod našu motiváciu alebo schopnosť konať a hýbať sa – to platí jak pre ľudí, tak aj pre iné cicavce.
Medzi dôležité efekty dopamínu patrí jeho schopnosť nás motivovať robiť kroky smerom k dosiahnutiu cieľov.

Kvalita nášho života:

Zaujímavé je, že naše vnímanie to, ako hodnotíme kvalitu nášho života a ochotu realizovať veci v živote výrazne ovplyvňujú úrovne dopamínu.

Nárasty dopamínu štartujú rôzne udalosti – naše skúsenosti, zážitky. To, koľko dopamínu je v našom systéme v aktuálnej chvíli – v porovnaní s tým, koľko dopamínu sme mali v našom systéme pred krátkym časom a ako si pamätáme, že ako veľa bola daná udalosť v minulosti pre nás potešujúca = výsledkom toho je naše vnímanie kvality života, ktorý žijeme.

Dopamín je vysoko subjektívny a pre naše telo a mozog je to spôsob akým hodnotíme a evidujeme / sledujeme naše potešenie, naše úspechy, to či sa nám darí dobre alebo zle a či sme alebo nie sme spokojní.

To, ako sa cítíme, či niečo chceme alebo nechceme robiť nie je náhoda. Z pohľadu bio-chémie hrá dopamín svoju významnú úlohu.