Naozaj hormón šťastia?

Keď sa na to pozrieme v praxi, tak kto by chcel dobrovoľne skákať z útesu alebo zavesiť sa za nohy na lano a potom skočiť z mosta. Ale deje sa presný opak – takýto zážitok ľudia vnímajú veľmi pozitívne a dokonca sú ochotní za neho aj platiť. A to len preto, že spojením „pozitívneho“ efektu dopamínu a adrenalínu...

Dopamín je silný hráč

Prečo je dopamín taký dôležitý? Nie preto, lebo o ňom hovoria rôzne motivačné scenáre a často krát sa prezentuje ako „hormón šťastia“.

Dopamín by sa dal skôr prirovnať k „hormónu života“. Od dopamínu v skratke závisí to, ako sa v živote cítime, ako vnímame spokojnosť so svojím životom, aké máme nálady – či už sme hore alebo dole, čo sme schopní v živote dosiahnuť, či pracujeme na svojich cieľoch, naše vnímanie toho, ako nás baví a uspokojuje práca a pod.

Všetko čo robíme, zažívame alebo zjeme a vypijeme má určitý vplyv na úrovne nášho dopamínu. Aj mierne fluktuácie hladín dopamínu majú vplyv na náš život. Väčšina z týchto podnetov nemá za následok obrovské výkyvy dopamínu, na rozdiel od našich cielených „zážitkov“, ktoré veľakrát majú veľmi tenkú hranicu so závislosťou.

Preto je dôležité rozumieť ako funguje dopamín, ako sa v našom tele správa a čo nám spôsobuje. Na jednej strane spektra je prirodzené vnímanie a využívanie rôznorodosti života a následne zažívané príjemné pocity vďaka získanému dopamínu. A na druhom konci začínajú závislosti. Vedy človek stráca kontrolu nad procesom získavania dopamínu a ruka v ruke s tým prichádza strata kontroly nad sebou, svojím správaním a niekedy až konaním.

Telo a hlava v pohotovosti

Naším cieľom by malo byť udržiavanie zdravých hladín dopamínu a hlavne jeho prirodzená a zdravá produkcia.

Východiskom je uvedomiť si, že každý z nás má svoje vlastné a vysoko subjektívne hladiny dopamínu. Či už je to vplyv našej genetiky a postupne v spojení so životným štýlom a našimi zážitkami sa dokáže meniť, stále je naša základná dopamínová úroveň vysoko subjektívna.

Hormón epinefrín alebo známy aj ako adrenalín je spoluhráč dopamínu. Má na starosti zabezpečiť energiu pre našu akúkoľvek aktivitu.

Adrenalín (epinefrín) sa produkuje v dreni nadobličiek a tiež v mozgovom kmeni. Medzi jeho ciele patrí nabudenie mozgu, nabudenie nášho tela a celkovo dostať nás do stavu pripravenosti – pohotovosti. Previazanosť dopamínu a epinefrínu je dokonca tak veľká, ​že epinefrín sa syntetizuje v sérii chemických reakcii, kde je kľúčový aj dopamín.

Adrenalínové športy – zrazu nepoznáme strach

Spoločná previazanosť týchto 2 hormónov jasne ukazuje, že pri nárastoch a výkyvoch dopamínu musí dochádzať aj k nárastom a výkyvom epinefrínu.

Dokonale zladená dvojica

Keďže dopamín nám evokuje príjemné pocity a chceme ho viac a viac – tak dvojica dopamín & adrenalín plní svoju úlohu dokonale.
Pretože vďaka pozitívnemu aspektu dopamínu cítime aj vypäté situácie kedy treba konať ako pozitívne a sme nabudení konať.

Evolúcia v praxi

A vo výsledku nás tento tandem úspešne motivuje vyhľadávať takého zážitky znova a znova... Rovnaký efekt na naše telo a myseľ má napríklad aj auto, ktoré na nás zatrúbi a tesne nás minie na prechode pre chodcov.
V tomto prípade ale tieto situácie nechceme opakovať. Vo svojej podstate skok z útesu nie je o nič menej rizikový a nebezpečný ako tesne okolo nás prechádzajúce auto. Inštinktívne náš mozog a telo reagujú v oboch situáciách rovnako.