"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

kontaktujte nás
Ste pripravení urobiť revolúciu vo svojom štýle riadenia? Chcete spoznať „cutting-edge“ trendy moderného leadersbhipu a podporiť svoj tím s novými možnosťami?

Prijmite výzvy neustále sa meniaceho korporátneho prostredia a odomknite nový líderský potenciál pomocou nášho holistického a dynamického prístupu.

Efektívna realizácia - Projektový manažment

kontaktujte nás
The Journey of Excellence

Modernizujte svoj líderský štýl

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

Agile trendy

Moderné manažérske prístupy v praxi

Workshop #1 sa zameriava na kolaboratívne a agilné riadenie a prevedie vás cez nové možnosti a silu tímovej práce a agility

kontaktujte nás
vybrané témy workshopu #1

„Collaborative & Agile“ manažment – moderné prístupy v praxi

Spoznajte agilitu a agilné riadenie z nového pohľadu. Osvojte si nástroje digitálnej spolupráce, posilnite svoj tím a pomôžte vášmu tímu zvládnuť neistotu s novou istotou. Staňte sa expertom na agilné rozhodovanie a aktívne podporujte prístup zameraný na zákazníka, ktorý prináša výnimočné zákaznícke skúsenosti a lojálnych zákazníkov.

Odomknutá sila spolupráce

Účastníci preskúmajú dôležitosť spolupráce pri podpore kohezívneho a vysokovýkonného tímu. Naučia sa stratégie na prelomenie „Individualizmu – Silo“ prístupu, podporujúc otvorenú komunikáciu a vybudujú kultúru dôvery a spolupráce.

Aplikácia agilných metodík

Účastníci sa ponoria do princípov Agile manažmentu a do toho, ako ich možno prispôsobiť dnešným manažérskym postupom. Naučia sa, ako aplikovať agilné rámce na riadenie projektov, techniky rozhodovania a riešenia problémov, čo umožňuje väčšiu odozvu a prispôsobivosť.

Digitálne nástroje pre spoluprácu

Táto časť predstaví účastníkom nástroje digitálnej a bezproblémovej spolupráce, ktoré zefektívňujú komunikáciu, riadenie projektov a zdieľanie znalostí. Účastníci získajú praktické skúsenosti s používaním týchto nástrojov na zlepšenie spolupráce v rámci svojich tímov.

Moderné riadenie a vedenie

People-Centric & Adaptive Leadership

Workshop #2 - vstúpte do sféry empatického a adaptívneho líderstva v ďalšom pokračovaní série workshopov, spojte sa so svojím tímom prostredníctvom emocionálnej inteligencie a aplikáciou nových manažérskych princípov

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

kontaktujte nás

People-Centric & Adaptive Leadership – Moderné riadenie a vedenie

Workshop #2 - vybrané témy, medzi ktoré patria aj schopnosti rozvíjať kultúru rozmanitosti a inklúzie a prispôsobiť svoj štýl líderstva tak, aby ste naplno využili potenciál vášho tímu. Dokážete efektívne viesť s growth mindset - rastovým zmýšľaním a umožníte svojmu tímu prekonávať výzvy a prosperovať v rýchlo sa meniacom biznis prostredí.

Podstata empatického líderstva

Účastníci rozvíjajú svoju emocionálnu inteligenciu a empatiu, čo sú základné vlastnosti pre efektívne vedenie zamerané na ľudí (People-Centric Leadership). Naučia sa porozumieť emóciám a potrebám členov svojho tímu a reagovať na ne so súcitom a podporou.

Adaptabilita v štýloch líderstva

Účastníci objavia rôzne štýly vedenia a naučia sa, kedy a ako prispôsobiť svoj prístup vedenia rôznym situáciám a výzvam. Získajú nástroje na prispôsobenie svojho štýlu líderstva tak, aby zo svojich tímov vyťažili to najlepšie.

Rozvíjanie diverzity a inklúzie

Účastníci budú skúmať výhody diverzity a inklúzie na pracovisku a naučia sa stratégie na podporu diverzity na všetkých úrovniach organizácie. Získajú prehľad o podpore inkluzívnej kultúry, ktorá benefituje na základe individuálnych rozdielov .

Moderné manažérske trendy

The Journey of Excellence: Cesta k úspešnému manažmentu

V tomto dynamickom programe prinášame sériu 8 workshopov starostlivo zostavených tak, aby v​ás vybavili znalosťami, zručnosťami, schopnosťami a myslením potrebným na to, aby ste vynikli v realite „Future Company“.

Od kolaboratívneho a agilného manažmentu až po líderstvo zamerané na ľudí a adaptívny leadership, každý workshop ponúka hlboké poznatky, praktické a použiteľné stratégie, ktoré podporujú rast, inovácie a empowerment postavenia zamestnancov.

ďalšie rozvojové programy

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás