Líderstvo - change management a transformácia

Navigácia v dynamike zmien moderného pracovného a biznis prostredia

Change management program - posilnite svoje líderstvo, realizujte zmeny, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne rozvojové programy - TOP workshopy

kontaktujte nás
dynamický program manažérskeho rozvoja

Odomknite svoju manažérsku brilantnosť – „Lead with Impact“

Líderstvo v čase zmeny a transformácie
účasťou v programe „Navigácia v dynamike moderného biznis prostredia“ môžu jednotlivci a firmy získať množstvo benefitov, posilniť líderské schopnosti, aktivizovať inovácie a podporiť udržateľný rast v dynamickom a neustále sa meniacom biznis a pracovnom prostredí

Zmeny

Každý workshop ponúka praktické znalosti, interaktívne rozvojové skúsenosti a efektívne nástroje, ktoré zvyšujú manažérske výsledky a podporujú udržateľný úspech firmy

Agilita

Tento program so zameraním na agilitu, flexibilitu, inovácie a odolnosť vybavuje manažérov, aby riadili svoje tímy so sebaistotu a dokázali prijať aj náročné a komplexné zmeny

Adaptabilita

Program rozvíja účastníkov v ich schopnostiach orientovať sa v zložitosti neustále sa vyvíjajúceho biznis a pracovného prostredia, zvyšuje ich adaptabilitu voči zmenám

Nástroje pre podporu zvládania a realizácie zmien

Získajte praktické nástroje pre posilnenie svojho líderstva, podporu transformácie svoj tímu a formovanie budúcnosti svojej firmy

PDF sú voľne stiahnuteľné a plne zdieľateľné pre vzájomnú podporu a inšpiráciu

prejsť na nástroje

Odhaľte manažérsku silu Adaptácie

Workshop #1 ponúka manažérom komplexné pochopenie rýchlo sa meniaceho moderného biznis prostredia - VUCA world.

ďalšie inšpiratívne rozvojové programy - TOP workshopy

kontaktujte nás

Navigácia v časoch zmien moderného pracovného a dynamického biznis prostredia

Workshop #1 - schopnosť adekvátne reagovať na meniace sa biznis a pracovné prostredie

Prostredníctvom hĺbkovej analýzy disruptívnych síl a vplyvov, technologického pokroku a trhových trendov získajú účastníci cenné znalosti o tom, ako tieto faktory pretvárajú priemyselné odvetvia a tradičné biznis modely. Prostredníctvom interaktívnych diskusií a reálnych prípadových štúdií budú manažéri skúmať úspešné spoločnosti, ktoré prijali zmeny a využili inovácie, aby dokázali prosperovať v digitálnom veku.

Na konci tohto workshopu budú účastníci vybavení vedomosťami a predvídavosťou, aby sa mohli s istotou a strategickou prezieravosťou orientovať v zložitosti moderného biznis prostredia.

kontaktujte nás

Vybrané benefity workshopu #1

01

Získate komplexné pochopenie súčasného biznis prostredia vrátane trhových trendov a vplyvu nových technológií

02

Získate prehľad o konkurenčných silách a vplyvoch, ktoré formujú dynamiku vášho odvetvia a jeho strategické príležitosti

03

Rozvíjate svoje schopnosti predvídať potenciálne discrupcie a podľa toho prispôsobiť a adaptovať svoje biznis stratégie

04

Vybudujete si strategické myslenie na prijímanie informovaných rozhodnutí, ktoré vedú k úspechu organizácie

"Leading Beyond Limits"

Workshop #2 prináša účastníkom nové možnosti ako prispôsobiť líderské prístupy novým podmienkam, vyššiu flexibilitu a schopnosť agility v novej realite práce - "new way of working".

ďalšie inšpiratívne rozvojové programy - TOP workshopy

kontaktujte nás

"Leading Beyond Limits": Osvojte si svoj jedinečný manažérsky štýl

Efektívny leadership začína vlastným poznaním a procesom sebauvedomenia. Na tomto workshope sa manažéri vydávajú na cestu sebaobjavovania, aby pochopili svoje manažérske reakcie a preferované štýly vedenia.

Prostredníctvom interaktívnych hodnotení (assessment) a cvičení účastníci identifikujú svoje silné stránky a oblasti svojho rastu ako lídrov.

Preskúmajú rôzne štýly vedenia, ako je transformačné, servant – podporné a situačné líderstvo, a ich dôsledky na dynamiku a výkon tímu.

Manažéri vyzbrojení týmto novoobjaveným sebapoznaním a uvedomením dokážu prispôsobiť svoj líderský prístup tak, aby robili strategické rozhodnutia, ktoré poháňajú ich tímy a firmy k úspechu.

Manažérske reakcie a štýly líderstva

Vybrané benefity workshopu #2

Emocionálna inteligencia

Zvyšujete svoje sebauvedomenie a emocionálnu inteligenciu ako základ pre efektívne líderstvo

Štýly líderstva

Získate schopnosť rozpoznať rôzne štýly líderstva a ich vplyv na dynamiku tímu a angažovanosť zamestnancov

Riešenie výziev

Podporíte svoje možnosti prispôsobiť líderské prístupy na riešenie konkrétnych výziev a motiváciu rôznorodých a komplexných tímov

Náročné situácie

Kultivujete svoju flexibilitu a prispôsobivosť, aby ste mohli s istotou viesť v rôznych a náročných biznis situáciách